Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

8541 b5c4 500
Reposted fromstrzepy strzepy viabeinthe beinthe
9885 9ba5
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viacurlydreamer curlydreamer

May 16 2017

nieprzerwanie
Nie musisz być wielki, żeby zacząć, ale musisz zacząć, żeby być wielki.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaehh ehh
nieprzerwanie
6931 ec8c
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viaehh ehh

May 13 2017

nieprzerwanie
6859 e6cb 500
Reposted fromtheanother theanother viacurlydreamer curlydreamer

May 10 2017

nieprzerwanie

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaehh ehh

May 08 2017

nieprzerwanie
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viabeinthe beinthe
nieprzerwanie
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaehh ehh

May 06 2017

nieprzerwanie
0058 3f92
Reposted fromkicak kicak viabeinthe beinthe
nieprzerwanie
nieprzerwanie
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viabeinthe beinthe

May 02 2017

nieprzerwanie


Wood and Resin Bowl via reddit user Peterb77
nieprzerwanie
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaehh ehh

April 18 2017

nieprzerwanie
Nie zostawia się w spokoju ludzi których się kocha.
— Nie zostawia.
Reposted fromkingswayy kingswayy viaehh ehh
nieprzerwanie
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj. 
Reposted fromtwojgloswmojejglowie twojgloswmojejglowie viaehh ehh
nieprzerwanie
nieprzerwanie
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viamuviell muviell
nieprzerwanie
Robiłem kiedyś ze studentami sceny miłosne z Fredry. Było na tym roku wydziału aktorskiego kilku chłopaków o świetnym wyglądzie - istna kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Fajni chłopcy, ale kompletnie nie radzili sobie w scenie miłosnej, w której powinni dość agresywnie zachowywać się w stosunku do partnerki. To była scena z "Męża i żony", w której Alfred obłapia, jak to mówił Fredro, Justysię. Do tego trzeba zapału. A oni - zero. Próbują, starają się i nic z tego nie wychodzi. W końcu ze złości wziąłem najbrzydszego, jaki był na roku. Niewysoki, wygląd mało dostojny, raczej nieinteligencki typ. Jak on zagrał wspaniale! Zachwycił mnie po prostu. Wniosek - zainteresowania kobietą, podobnie jak inteligencji, nie da się zagrać. To trzeba mieć w sobie.

Ten chłopak nazywał się Borys Szyc.
— Andrzej Łapicki, "W tej dziedzinie miałem dobre wyniki", Filmowy. Magazyn do czytania, 2/12
Reposted from1923 1923 viacurlydreamer curlydreamer
nieprzerwanie
4379 dbf9 500
może komuś się przyda
Reposted frompierdolony pierdolony viamuviell muviell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl